Škola v přírodě

Dle požadavku školy zajistíme a domluvíme ubytování, stravování a dopravu pro realizaci školy v přírodě. Nabízíme možnost celodenního nebo půldenního programu se scénářem včetně výběru vhodné lokality. Týmové hry, adrenalinové výzvy, kreativní soutěže jsou podpořeny atraktivní zásobou atrakcí od bumper-koulí přes lanové aktivity až po večerní zábavu v podobě diskoték. Vámi zvoleným programem vás provedou naši vyškolení a zkušení instruktoři.

 

S námi se děti nudit nebudou!

Teambuilding

Teambuilding je originální zážitek v podobě různých druhů aktivit, které se využívají k zlepšení společenských vztahů, komunikace, vymezují role v rámci týmu při plnění společných úkolů a prohlubují důvěru mezi zaměstnanci. Pro Vaši firmu připravíme program zaměřený na spolupráci a firemní rozvoj. Programem Vás provede náš tým zkušených instruktorů. Máme k dispozici svoje vlastní materiální i technické zázemí pro kompletní realizaci programu pro Vaši firmu. Ve spojení s naším know-how dosáhnete vynikajících výsledků na které budou Vaši zaměstnanci dlouho vzpomínat a budou moci čerpat ze získaných zkušeností při plnění firemních úkolů.

Možné programy:

 

  • Pevnost boyard

  • Hledání pokladu

  • Úniková hra

  • Sherlock Holmes

 
 
 

Adaptační kurz

Adaptační kurz je určen pro žáky a studenty vstupující do nového kolektivu, a to jak na základních školách při přestupu na druhý stupeň, tak při nástupu např. na víceleté gymnázium nebo do jakéhokoliv prvního ročníku střední školy. Pro děti připravíme hry na překonání ostychu, hry na rozvoj důvěry, týmové hry, které jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce v týmu, pomoci slabším a určení pozic v týmu. Velmi důležitou součástí programu je zpětná vazba zhodnocení dne a týmu, uvědomění si, co jsme dělali a jak jsme se více poznali, v čem jsme teď jiní, jakou zkušenost si z programu odneseme. Program je možné rozšířit o blok prevence – program na potírání sociálně patologických jevů (šikana, alkohol, drogy apod.).  

 

Pro doplnění atraktivity naše adaptační kurzy obsahují některou z následujících aktivit:

 

  • sjíždění řeky

  • nízké lanové překážky

  • Vysoké lanové překážky

  • střílení na terč

  • hry v bumperballech

 

Výšlap v horách

Naši zkušení instruktoři Vás provedou horským terénem na Ukrajině nebo v Rumunsku. Na kurz je možné se přihlásit jako jednotlivec i jako skupina. Doporučíme nejlepší trasy, provedeme Vás po místních památkách, atraktivních místech a překonáme společně horské masivy.

 

Z dlouhodobých zkušeností při organizování zájezdů na vodních tocích, nabízíme skupinám i jednotlivcům možnost zúčastnit se našeho kurzu. Jezdíme každoročně na rakouskou řeku Salzu nebo na řeky do Černé Hory a Albánie. Dokážeme naplánovat kurz k Vaší spokojenosti - známe místní poměry, zvyky, místa, které byste jako turista neobjevili.